Presentatiegroepen

Let op: wilt u uw kind opnieuw inschrijven voor een volgende cursus dan dient u een nieuw inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Uw kind wordt niet automatisch heringeschreven.

Start nieuwe cursussen: week 37 in september 2019 (cursus loopt tot april 2020)

De presentatiegroepen zijn gestoeld op een carrouselmodel waarin leerlingen tegelijkertijd lessen krijgen in de vakken theater, film, zang/muziek en dans. De kracht van het carrouselmodel is dat leerlingen verschillende disciplines van vakdocenten krijgen en een inspirerende werksfeer meekrijgen. Er vindt ontmoeting plaats tussen verschillende groepen en zij werken uiteindelijk gezamenlijk toe naar een eindvoorstelling waarin iedereen een rol krijgt. De afsluiting vindt plaats in de grote theaterzaal van onze buren Dansmakers.

Woensdag
Groep W1           16:30 – 18:30    basisschoolgroep 3 & 4        €390,-   heel schooljaar + eindvoorstelling
Groep W2           16:30 – 18:30    basisschoolgroep 5 & 6        €390,-   heel schooljaar + eindvoorstelling
Groep W3           16:30 – 19:45    basisschoolgroep 7 & 8        €550,-   heel schooljaar + eindvoorstelling

Donderdag
Groep D1            16:00 – 18:00    basisschoolgroep 3 & 4        €390,-   heel schooljaar + eindvoorstelling
Groep D2(=VOL!) 16:00 – 18:00    basisschoolgroep 5 & 6        €390,-   heel schooljaar + eindvoorstelling
Groep D3(=VOL!) 16:00 – 19:15    basisschoolgroep 7 & 8        €550,-   heel schooljaar + eindvoorstelling

Zaterdag
Groep Z1             10:00 – 12:00    basisschoolgroep 3 & 4        €390,-   heel schooljaar + eindvoorstelling
Groep Z2             10:00 – 12:00    basisschoolgroep 5 & 6        €390,-   heel schooljaar + eindvoorstelling
Groep Z3(=VOL!) 10:00 – 13:15    basisschoolgroep 7 & 8        €550,-   heel schooljaar + eindvoorstelling

Inschrijven

Hieronder kunt u het inschrijfformulier downloaden. U kunt het ingevulde formulier mailen naar inschrijven@datschool.nl.


Lesdata cursusjaar 2019/2020

Download hier de lesdata voor de presentatiegroepen voor het cursusjaar 2019/2020.

Jongerencultuurfonds en Stadspas
Mensen met een minimuminkomen kunnen het lesgeld, of een deel hiervan, vergoed krijgen door het Jongerencultuurfonds. Heeft u een Stadspas dan is het mogelijk om lessen te volgen bij ons via de Stadspas.

Vragen?
Voor alle vragen over de cursus, lesgeld en betalingen kunt u mailen naar joke@datschool.nl.

NB: De cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.